Data beskyttelse

Originaltekst på tysk


Generelle bemærkninger

Vi, Staack Pooltankstellen GmbH & Co.KG (i følgende Staack) ser frem til dit besøg på vores hjemmeside og din interesse i vores virksomhed. Vi stræber efter at give dig den bedst mulige service; Dette omfatter også kontinuerlig optimering af vores hjemmeside og naturligvis beskyttelse af dine data. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores server automatisk data, som vi ikke tildeler nogen personlig identitet. Disse kan være, for eksempel: domænenavn og IP-adresse på den anmodende computer samt adgangsdato, varighed af dit besøg eller hjemmeside, hvorfra du besøger os. Disse data bruges normalt til systemsikkerhed og den konstante optimering af vores sider og tjenester. Evalueringen foretages udelukkende statistisk.
Eventuelle yderligere personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse vil ikke blive indsamlet, medmindre de udtrykkeligt er givet til os af dig (f. eks. via kontaktformularen eller e-mail). I et sådant tilfælde vil vi naturligvis kun indsamle, behandle eller bruge dine data til de angivne formål eller den deraf resulterende, medmindre videregivelse er påkrævet af gældende lovgivning. Til andre formål (f. eks. reklame-eller markeds-og opinionsundersøgelser) bruger vi kun dine data, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke.
I det følgende vil vi (Staack) gerne informere dig om håndteringen af dine data i overensstemmelse med artikel 13 i den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”).
Ansvarlig
Ansvarlig for dataindsamling og behandling beskrevet nedenfor er det organ, der er nævnt i Impressum.

Vi gemmer den IP-adresse, der overføres af din webbrowser strengt formålsbundet for en periode på syv dage, med henblik på at afsløre, begrænse og eliminere angreb på vores hjemmesider. Efter denne periode sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, i lit. f GDPR.

Brug
Når du besøger vores hjemmesider, lagres såkaldte brugsdata til statistiske formål midlertidigt på vores web-server som en protokol til at forbedre kvaliteten af vores hjemmesider. Denne post består af:

• den side, hvorfra filen blev anmodet,
• navnet på filen,
• dato og tidspunkt for forespørgslen,
• mængden af overførte data
• adgangsstatus (overføringsfilen, filen blev ikke fundet),
• beskrivelsen af den anvendte type webbrowser
• IP-adressen på den anmodende computer, som forkortes på en sådan måde, at der ikke længere kan produceres en personlig reference.

De nævnte logdata gemmes kun anonymt.

Overførsel af data til tredjeparter
Vi overfører dine data til tjenesteudbydere i forbindelse med ordrebehandling i overensstemmelse med artikel 28 GDPR, som understøtter os i driften af vores hjemmesider og de relaterede processer. Vores tjenesteudbydere er strengt bundet af instrukser til os og er kontraktmæssigt forpligtede til at gøre det. Vi bruger følgende tjenesteudbydere: dng IT GmbH & Co. KG, MEKO-S GmbH.

Overførsel af data til tredjelande

I nogle tilfælde overfører vi personoplysninger til et tredjeland uden for EU. I sådanne tilfælde sørger vi for et passende niveau af databeskyttelse.
Når du bruger vores brændstofkort, sender vi dine data som en del af ordrebehandlingen i overensstemmelse med Art. 28 GDPR til tankpool24 GmbH, som leverer tjenester på vores vegne inden for kontrakt- og betalingsbehandling. Tankpool24 GmbH er strengt bundet og kontraktligt forpligtet til at følge vores instruktioner.

Brug af cookies

I nogle tilfælde overfører vi personoplysninger til et tredjeland uden for EU. I sådanne tilfælde sørger vi for et passende niveau af databeskyttelse.
På vores hjemmesider bruger vi lejlighedsvis cookies til at give dig et optimalt og brugervenligt besøg. Cookies er små tekstfiler, der kan lagres og læses på din enhed. Der skelnes mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, der lagres ud over den enkelte session. Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. I nogle tilfælde indeholder cookies også oplysninger om bestemte indstillinger, der ikke er personlige.
Vi bruger både sessionscookies og permanente cookies på vores websites.
Disse cookies indeholder ikke personlige data, og vi kombinerer dem ikke med andre data for at identificere dig personligt. Vi bruger også et analyseværktøj, der også arbejder med cookies.
Behandlingen foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, i den 1. f GDPR.
Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. Dette vil gøre brugen af cookies transparente for dig. Du kan også til enhver tid slette cookies ved hjælp af den relevante browserindstilling og forhindre indstillingen af nye cookies. Bemærk, at vores websites i sådanne tilfælde muligvis ikke vises optimalt, og at nogle funktioner måske ikke længere er teknisk tilgængelige.

Data beskyttelse
For at beskytte dine data mod uønsket adgang så omfattende som muligt, tager vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi bruger en krypteringsmetode på vores sider. Dine data vil blive overført fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af TLS-kryptering. Du kan se dette i og med, at lås-ikonet i statuslinjen i din browser er lukket og adresselinjen starter med https://.

Dine rettigheder som bruger
Du, som registrerede, har ret til oplysninger i henhold til artikel 15 GDPR, retten til berigtigelse i henhold til artikel 16 gdpr, retten til sletning i henhold til artikel 17 GDPR, retten til at begrænse behandlingen i henhold til artikel 18 GDPR, retten til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21 GDPR og retten til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20 i GDPR. Begrænsningerne i forbindelse med retten til oplysninger og sletteretten gælder i overensstemmelse med afsnit 34 og 35 i den tyske data kode (BDSG). Derudover består der en klage ret ved en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i GDPR i henhold til § 19 i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG).

Ret til indsigelse (art. 21 GDPR)::
Gives der oplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f (databehandling for at beskytte legitime interesser), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til enhver tid af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I sådanne tilfælde behandler vi ikke længere personoplysningerne, medmindre der er påviseligt tvingende legitime grunde til behandlingen, som opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener det formål at hævde påstand , udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at appellere til en tilsynsmyndighed
I henhold til artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af de data, der vedrører dig, krænker databeskyttelsesreglerne. Navnlig kan klageretten udøves over for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har bopæl, din arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse.

Kontaktoplysninger om databeskyttelsesansvarlig
Virksomhed: Staack Pooltankstellen GmbH & Co. KG
Databeskyttelsesansvarlig
E-Mail: datenschutz@staack-pooltankstellen.de
© 05/2018 Staack Pooltankstellen GmbH & Co. KG

Kontakt formular
Du har mulighed for at kontakte os via webformularer. For at du kan bruge vores kontakt formularer har vi brug for dit navn og din e-mailadresse. Du kan give yderligere oplysninger, men det er ikke nødvendigt. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i lit. b GDPR. Vi vil kun bruge dine data til at behandle din anmodning.
Ved at sende denne e-mail-formular accepterer du, at de data, du angiver, indsamles og lagres elektronisk. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i lit. en GDPR. Vi vil kun bruge dine data til at behandle din anmodning. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, fx via e-mail til info@staack-pooltankstellen.de.

Ansøgning om et Tankpool24 kort
Du kan bestille et Tankpool24 kort på vores hjemmeside. Til dette har vi brug for dine virksomhedsdata, dine personlige data (fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse) og dine vognpark data. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i lit. b GDPR. Vi bruger udelukkende dine data til at behandle bestillingen og gennemføre kontrakten. Dine data bliver slettet med opsigelse af Tankpool24-kortet, medmindre der er lovbestemte opbevaringsperioder.

Konkurrencer
Oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencer, vil kun blive brugt til at identificere og kontakte vinderne (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR). Vinderne vil blive underrettet skriftligt. Vi udelukker brugen af dine data til annonceringsformål. Vi sletter disse data umiddelbart efter præmieoverrækkelsen, eller hvis du modsætter dig brugen af dine data.

 

Den danske version af dette dokument tjener kun til oversættelsesformål. I tilfælde af fortolkningsvanskeligheder og modsætninger mellem den tyske og den danske version er den tyske udgave gældende.