Juridisk Bemærkning

Originaltekst på tysk

Website-Inhaber

Staack Pooltankstellen GmbH & Co. KG
Kattwykstraße 12
21107 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 – 317 617 – 0
Fax: +49 (0)40 – 317 617 – 17
info@staack-pooltankstellen.de
www.staack-pooltankstellen.de

Repræsenteret af:
Administrerende direktører: Jens Kernbach, Thies Mosner
Hamburg distriktsdomstol: HR A 102 384

Moms-ID i henhold til Section 27A i den tyske lov om momsafgift:
DE 814 442 613

Ansvarlig for indhold i overensstemmelse med afsnit 5 TMG:
Jens Kernbach, Thies Mosner
Ansvarsfraskrivelse

1. Indhold af onlinetilbuddet
Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Erstatningskrav mod forfatteren, som vedrører materielle eller ikke-materielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er udelukket i princippet, forudsat at der ikke er nogen påselig forsætlig eller groft uagtsom fejl begået af forfatteren.
Alle tilbud er underlagt ændringer og ikke bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller at afbryde offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

2. Referencer og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til tredjeparters websider (“hyperlinks”), som ligger uden for Forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren er bekendt med indholdet og har det være teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold.
Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linkene blev sat, ikke var noget ulovligt indhold, der kunne findes på de sider, der skulle kædes sammen. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor distancer han sig hermed udtrykkeligt fra alt indhold på alle linkede sider, der blev ændret, efter at linket blev angivet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer inden for eget Internet tilbud samt for tredjeparts poster i gæstebøger, diskussionsfora, link biblioteker, mailinglister og i alle andre former for databaser, på hvis indhold det er muligt at skrive eksternt. For ulovlig, fejlagtig eller ufuldstændig indhold, og navnlig for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, er udbyderen af den side, der henvises til, alene ansvarlig, ikke den, der kun via links henviser til de respektive publikationer.

3. Copyright og varemærkeret
Forfatteren bestræber sig på at være opmærksom på ophavsretten til de billeder, grafik, lyd dokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, til at bruge billeder, grafik, lyd dokumenter, videosekvenser og tekster han selv har skabt eller til at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.
Alle mærkenavne og varemærker, der er nævnt i Internet tilbuddet og muligvis beskyttet af tredjeparter, er uden begrænsning omfattet af bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejerskabsrettigheder. Den blotte omtale af varemærker indebærer ikke, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder!
Ophavsretten til publicerede objekter, som forfatteren selv har oprettet, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver overlapning eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

4. juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det Internettilbud, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke længere eller ikke helt overholder den gældende retlige situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.

Den danske version af dette dokument tjener kun til oversættelsesformål. I tilfælde af fortolkningsvanskeligheder og modsætninger mellem den tyske og den danske version er den tyske udgave gældende.

PR. januar 2017